Capricious Capricorn ประกาศรักร้ายละลายหัวใจ TheLittleFinger

ISBN:

Published: October 2013

Paperback

208 pages


Description

Capricious Capricorn ประกาศรักร้ายละลายหัวใจ  by  TheLittleFinger

Capricious Capricorn ประกาศรักร้ายละลายหัวใจ by TheLittleFinger
October 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 10.22 Mb

ใครจะคิดวาเดกกำพราอยาง ‘ซีอารา’ จะกาวขึนมายืนอยูแถวหนาของวงการนางแบบได จะวาไปฉันกภูมิใจในตัวเองนะเนีย ขนาดไมมีพอแมคอยดูแลเอาใจใสเหมือนลูกบานอืน แตฉันกเติบโตขึนมาไดอยางดี แถมยังเปนหญิงแกรงซะดวย ^O^ ชีวิตฉันมีเพือนไมมากนัก จะสนิทกแคกับ ‘อัลจี’ เพือนทีMoreใครจะคิดว่าเด็กกำพร้าอย่าง ‘ซีอาร่า’ จะก้าวขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าของวงการนางแบบได้ จะว่าไปฉันก็ภูมิใจในตัวเองนะเนี่ย ขนาดไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกบ้านอื่น แต่ฉันก็เติบโตขึ้นมาได้อย่างดี แถมยังเป็นหญิงแกร่งซะด้วย ^O^ ชีวิตฉันมีเพื่อนไม่มากนัก จะสนิทก็แค่กับ ‘อัลจี’ เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน ซ้ำยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทที่ฉันทำงานด้วย นั่นจึงทำให้เรามีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆ แต่ดูเหมือนฉันจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่เขาไม่เคยทำท่าทางชีกอใส่ทั้งๆ ที่เขาน่ะเป็นเพลย์บอยสุดๆ อย่างไม่มีใครเทียบได้ (--*)แต่แล้วฉันก็งานเข้าโครมใหญ่ เพราะหลังจากอัลจีก่อเรื่องบ้าๆ ขึ้นต่อหน้านักข่าว พ่อของเขาก็เรียกฉันไปพบและจับเซ็นสัญญาเป็น ‘...’ของอัลจีเพื่อรักษาหน้าบริษัทและให้ฉันคุมประพฤติเขาอยู่กลายๆ ตอนแรกฉันก็ปฏิเสธท่าเดียว แต่พอเห็นจำนวนเงินค่าจ้างแล้ว ฉันจะคิดซะว่าทำเพื่อเพื่อนและเพื่อตัวเองละกัน อิๆ ^^”Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Capricious Capricorn ประกาศรักร้ายละลายหัวใจ":


groszfon.onlinedlmbooks.website

©2008-2015 | DMCA | Contact us